Sekret realizacji marzeń  
 
  Pozytywne myślenie i spójność wewnętrzna 20.05.2019 16:41 (UTC)
   
 
Pozytywne myślenie i spójność wewnętrzna

Aby móc działać naprawdę skutecznie i w pełni wykorzystać swój potencjał, musisz mieć nie tylko poczucie własnej wartości i proaktywne nastawienie do życia, ale także ćwiczyć pozytywne myślenie i spójność wewnętrzną.

Myśl pozytywnie!
"Nasze życie jest tym, co zeń uczynią nasze myśli".
Marek Aureliusz 
"Medytacje"

Pozytywne myślenie składa się z dwóch umiejętności: pierwsza to wiara w pozytywny skutek naszego działania; druga - to zdolność dokonywania operacji myślowych, a w ślad za nimi - fizycznych, zmieniających zdarzenia nieprzyjemne na takie, które nam w jakiś sposób służą.

Zdolność do pozytywnego myślenia utrzymuje się u różnych osób na różnym poziomie, zależnie od tego, jakie programy znajdują się w ich podświadomości oraz od tego, na ile - w sposób świadomy - potrafią te programy modyfikować.

Nasza podświadomość ma w sobie coś z komputera - zbiera i przechowuje dane. To, jak jest zaprogramowana, zależy od informacji ze świata zewnętrznego, czyli od wcześniej zdobytych doświadczeń i ich interpretacji, ale także od informacji na temat nas samych i naszych zachowań uzyskanych na drodze doświadczenia i od innych ludzi. Przypominamy: im więcej pozytywnych informacji o sobie, tym większe poczucie własnej siły i większa wiara w dobry rezultat działania. Im więcej dobrych informacji na temat świata, ludzi i generalnie - rzeczywistości, tym częściej efekty działań są pozytywne. Wiara w sukces dodaje sił, uskrzydla, redukuje stres. Wszystko to zwykle sprzyja jakości naszej pracy.

Pozytywne informacje na temat ludzi i świata powodują - niezależnie od naszej woli - nastrój, który sprzyja działaniu. Negatywne mogą tworzyć lęki oraz obniżać zapał i entuzjazm, a w konsekwencji - poziom energetyczny. Dlatego z punktu widzenia skutecznego działania cenne jest dostarczanie sobie jak najwięcej pozytywnych informacji na własny temat oraz potwierdzenia szansy na sukces. Czasami w tym celu trzeba dołożyć nowe dane do mózgowego "komputera", a zatem zmienić program. Możesz to zrobić!

Pamiętaj!
* Nie unikaj oceny innych i poprawiaj to, co możesz poprawić.
* Słuchaj raczej tych, którym udało się coś zrobić niż tych, którym to się nie udało.
* Bierz pod uwagę fakt, że ci, którym nie wyszło, po prostu częściej i głośniej o tym mówią, pomyśl jednak, ilu osobom udaje się osiągać to, co zamierzyły.
* Zauważ, że więcej ludzi pracuje niż nie pracuje, a pracę dostają ci, którzy naprawdę wytrwale jej szukają.
* Nie narzekaj i nie słuchaj tych, którzy narzekają, najłatwiej jest bowiem obarczać odpowiedzialnością za swoje niepowodzenia innych i - generalnie - świat; nie zatruwaj siebie i innych negatywnym stosunkiem do rzeczywistości.
* Posługuj się faktami i staraj się używać jak najmniej określeń wartościujących i oceniających o negatywnym zabarwieniu, gdy mówisz o zdarzeniu, które nie było pozytywne.
* Miej odwagę ryzykować i zgadzać się na zmiany.

Na nasz nastrój, chęć do działania i poziom entuzjazmu wpływa również to, co dociera do nas codziennie z mediów, a także od ludzi - ich komentarze na temat świata i rzeczywistości. Bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, wszelkie negatywne i smutne informacje tworzą w nas nastrój niesprzyjający działaniu. To, jaka atmosfera utrzymuje się w rodzinie, firmie, klasie, a nawet w państwie - w istotny sposób wpływa na wyniki działania, a także na... poziom zdrowia fizycznego członków tych grup.

Jeśli otaczają Cię ludzie niezadowoleni ze swojego życia, narzekający i mówiący o jego "ciężarze", będziesz musiał włożyć w swoje pozytywne nastawienie więcej pracy. Radzimy:
* jak najrzadziej oglądaj wszelkiego typu sensacyjne programy telewizyjne,
* nie oglądaj filmów pełnych przemocy i agresji,
* nie graj w brutalne gry komputerowe,
* słuchaj wiadomości podawanych raczej w spokojnym tonie,
* nie używaj bezmyślnie negatywnych określeń i słów,
* zadbaj o ładny język.
 
Dlatego warto samodzielnie dbać o tworzenie pozytywnej atmosfery wokół siebie, tworzyć nastrój nadziei i wiary, a także bronić się - jak przed bakteriami i infekcją - przed malkontenctwem innych. Łatwo to robić, kiedy ma się dookoła raczej pozytywnie myślące osoby.
 
Niezależnie od tego, jak mocno wierzylibyśmy w to, że wszystko będzie dobrze, życie niesie nam od czasu do czasu - z różnych powodów - nieprzyjemne doświadczenia, których nie chcemy; czasami są to wręcz doświadczenia naprawdę trudne, ciężkie, bolesne. Trzeba sobie uświadomić, że wartość życia mieści się również w doświadczaniu cierpienia i bólu; a w związku z tym - są one czymś, co trzeba przeżyć.
 
Ważne!
Nie pomyśl przypadkiem, że pozytywne myślenie polega na unikaniu bólu i cierpienia za wszelką cenę czy oszukiwaniu siebie i innych, że świat składa się z samych przyjemnych zdarzeń.

Reakcja cierpienia czy bólu jest w pewnych sytuacjach zupełnie zrozumiała, rzecz w tym, żeby nie przeżywać jej zbyt długo, ale po okresie swobodnego reagowania, wyciągnąć właściwe wnioski i aktywnie przetwarzać te sytuacje w pożądanym kierunku. Warto wiedzieć, że wiele negatywnych zdarzeń bywa początkiem najlepszych ludzkich wyborów.

Przykład:
Karolina nie zdała matury. Załamała się. Siedziała całymi dniami w domu. Uważała, że nie zasługuje na to, by wyjechać na wakacje czy bawić się na dyskotekach. Zaczęła jeść więcej słodyczy, przytyła, popsuła jej się cera. Spowodowało to dodatkowe przyczyny jej - już i tak złego - samopoczucia. Książki i podręczniki leżały w widocznym miejscu w pokoju dziewczyny, ale ilekroć do nich zajrzała - nie mogła się skoncentrować na nauce. Zaczęła pracować w sklepie, żeby "przynajmniej mieć więcej pieniędzy". Wracała do domu zmęczona i zniechęcona. Dopiero kilka wizyt u psychologa pomogło Karolinie wyjść z tego obniżonego nastroju.

Bartek też nie zdał matury. Wstydził się, ponieważ wiedział, że winę za taki stan rzeczy ponosi wyłącznie on sam - za mało czasu poświęcił nauce. Jednak nie załamał się. Powiedział sobie i innym, że ma przed sobą rok, który postara się jak najlepiej wykorzystać. Nie tylko będzie się przygotowywał do matury, ale popracuje bardziej nad chemią i biologią, ponieważ wiedza z tych przedmiotów będzie mu potrzebna przy zdawaniu egzaminów wstępnych na Akademię Medyczną. Gdyby zdał maturę za pierwszym razem, nie próbowałby nawet startować na medycynę, ponieważ nie miałby szans na pozytywne przebrnięcie przez egzaminy wstępne i dostanie się na studia. Teraz wykorzysta rok, który ma przed sobą i zrobi to, czego naprawdę pragnie. Poza tym, chłopak zatrudnił się jako sprzątacz w siłowni, gdyż nie chciał być ciężarem dla rodziców.

Oto klasyczna różnica w podejściu pozytywnym i negatywnym do życia. Bartek wyciągnął wnioski i sytuację przykrą zamienił w korzystne przeżycie, Karolina natomiast pogarszała swoje i tak już trudne położenie. Jasno widać, która postawa może dać lepsze wyniki.

Możesz ćwiczyć pozytywne przekształcanie świata przez codzienne, świadome myślenie w tym kierunku i małe działania:
* uśmiechaj się do ludzi i do siebie; nawet wtedy (szczególnie wtedy), kiedy nie masz na to ochoty; szybko zobaczysz, że ludzie będą dla Ciebie milsi,
* chodź z podniesioną głową sprężystym, energicznym krokiem,
* kiedy spotyka Cię trudna sytuacja, najpierw pytaj "Co jest w niej dobrego?", "Czego się z niej nauczyłem?"; potem "Jak mogę wynieść z tego korzyść?", "Co powinienem zrobić?",
* zabaw się od czasu do czasu w wieczorne spisywanie 40 pozytywnych wydarzeń dnia. Dużo? Nic podobnego! Rzecz w tym, że kiedy będziesz wiedział, że wieczorem masz zrobić to ćwiczenie, przez cały dzień będziesz szukać pozytywnych zdarzeń!

I o to chodzi. To jest pozytywne myślenie. Zdolność zauważania, wśród różnych zdarzeń, głównie tych dobrych.

Różnica w podejściu pozytywnym i negatywnym do życia - szklankę można widzieć:
do połowy pustą
albo
do połowy pełną.
Wybór należy do Ciebie!

Czym jest spójność wewnętrzna?
Spójność wewnętrzna to szczególna uczciwość polegająca na przestrzeganiu kodeksu moralnego i kierowaniu się w życiu zasadami uczciwego postępowania w stosunku do siebie i innych. Bardzo ważny jest element uczciwości w stosunku do siebie. Powoduje on, że dotrzymujemy nie tylko obietnic danych innym, ale także - tych danych sobie, że nie oszukujemy innych ludzi, ale nie robimy tego również w stosunku do siebie. Krótko mówiąc: mówimy to, co myślimy, robimy to, co mówimy. Jesteśmy przez to wiarygodni.
Spójność wewnętrzna to kolejna cecha potrzebna w skutecznym działaniu. Wyzwaniem jest to, że nie wszyscy w to wierzą, a nawet znaczna część ludzi skłonna jest twierdzić, że ludzie prawdziwie spójni "daleko nie zajdą". Uważa się bowiem uczciwość i związaną z nią spójność wewnętrzną za przykaz etyczny czy religijny, a niekoniecznie zasadę skutecznego działania.

Tymczasem spójność wewnętrzna to jeden z podstawowych kanonów skutecznego działania. W badaniach przeprowadzonych wśród 1300 wybitnych zachodnich liderów z dziedziny polityki, życia społecznego i biznesu, zapytano między innymi o to, jaką cechę uważają za najistotniejszą w rozwoju i utrzymaniu ich kariery. Ponad 1100 osób odpowiedziało: "spójność wewnętrzną" (z ang. integrity).

Zaufanie jest tym, co w działalności społecznej jest najważniejsze: zaufanie do siebie, zaufanie do przełożonych, zaufanie do podwładnych, zaufanie do obywateli, do rządu. Można zdobyć jakąś pozycję bez spójności wewnętrznej, choćby za sprawą wykorzystania socjotechnik omamiających ludzi czy pozwalających na manipulacje, jednak utrzymanie jej bez tej szczególnej uczciwości jest niemal niemożliwe.

W czym przede wszystkim przejawia się spójność wewnętrzna?
* w działaniu w zgodzie z własnym sumieniem, z przyjętymi i uwewnętrznionymi zasadami moralnymi, na przykład: "nie kłamię, nie kradnę, nie czynię zła". Z takich zasad wynika, że nie stosuję moralności sytuacyjnej, która polega na wykorzystywaniu okoliczności jako usprawiedliwienia: "w tej sytuacji mogę kłamać" albo tłumaczenia "skoro inni postępują nieuczciwie, to ja też mam prawo";
* w dotrzymywaniu danych sobie i innym obietnic. Jeśli obiecuję, że coś zrobię lub będę gdzieś o określonej godzinie - robię to, jestem punktualny; jeśli zgadzam się na jakieś ustalenia czy zasady postępowania, przyjmuję je i postępuję w zgodzie z nimi: przestrzegam zatem przepisów regulaminu szkoły, czy prawa panującego w danym państwie albo zasad kodeksu drogowego. Jeśli obiecuję sobie, że zmienię swoje postępowanie w jakimś zakresie, lub że "od poniedziałku biorę się za naukę", trzymam się tych obietnic i robię wszystko, żeby je spełnić;
* w respektowaniu prawa oraz zasad życia społecznego;
* w szczerym wyrażaniu swoich poglądów i przekonań oraz przyjmowaniu za nie odpowiedzialności.
Dlaczego spójność wewnętrzna jest taka ważna?
* Dzięki niej budujemy samodyscyplinę oraz zaufanie do siebie, tak potrzebne w skutecznym działaniu, a wypełniając dane sobie obietnice rozwijamy się i stajemy coraz lepsi. Kształtujemy silną wolę.
* Działanie w zgodzie ze spójnością wewnętrzną powoduje również, że wykonuje się plany i realizuje zamierzenia.
* Chodzenie na kompromis z moralnością czy prawem kończy się często kolizją z prawem lub społeczeństwem, co jest działaniem ewidentnie nieskutecznym.
* Żyjąc w zgodzie z zasadami unikamy "manowców", nie tracimy czasu na tłumaczenie, wykręcanie się, odrabianie błędów czy ich naprawianie. Droga takiego człowieka jest zazwyczaj prostsza i krótsza.
* Za sprawą spójności wewnętrznej budujemy zaufanie innych ludzi do nas: wierzą w nasze umiejętności, w obietnice, dane słowo. Uczą się liczyć na nas i polegać. Stajemy się bardziej przewidywalni, co w relacjach w społeczeństwie ma istotne znaczenie.
* Spójność wewnętrzna reguluje zasady postępowania pomiędzy ludźmi, pozwala liczyć na innych ludzi, jest istotnym elementem pracy zespołowej.
* Spójność wewnętrzna pozwala nam lepiej zarządzać sobą w czasie. Wierni swoim obietnicom i priorytetom, lepiej wywiązujemy się z wziętych na siebie zadań, podjętych obowiązków. Wybieramy w zgodzie ze swoimi wartościami i realizujemy własne zobowiązania o czasie.

Zrób ćwiczenie. Poproś ludzi zgromadzonych w jakimś miejscu, najlepiej nie znanym, aby zamknęli oczy i pokazali ręką, gdzie jest północ. Zrób to również sam. Poproś, aby nie opuszczając rąk, otworzyli oczy. Okaże się, że ręce wskazują bardzo różne kierunki. Komuś się udało, komuś nie.

Co myślałeś i przeżywałeś, kiedy sam wykonywałeś to ćwiczenie? Próbowałeś znaleźć jakieś wskazówki? Kiedy je masz, możesz sobie pomóc, kiedy ich nie ma, możesz tylko liczyć na szczęście. Zawsze natomiast wiesz, gdzie jest północ, jeśli korzystasz z kompasu. Spójność wewnętrzna działa właśnie jak kompas. Przestrzegając pewnych zasad, kierując się przyjętym zestawem praw i wartości, nigdy się nie zagubisz, nie zejdziesz "na manowce", oszczędzisz sporo czasu, szukając właściwej (niekoniecznie najkrótszej, ale najbezpieczniejszej) drogi.

Wpisz w swój kalendarz hasło: "Ćwicz swoją spójność wewnętrzną!", aby przypominało Ci o wadze tej zasady. Dlaczego w kalendarzu? To tam wpisujemy obietnice dane innym ludziom (i sobie!) oraz podjęte zobowiązania. Hasło to będzie nam wówczas przypominało, abyśmy zastanawiali się nad każdą złożoną obietnicą lub przyjętym zobowiązaniem, abyśmy nie składali i nie podejmowali ich pochopnie, nawet jeśli dotyczą tylko nas samych. Zastanawiajmy się nad tym, a kiedy będziemy podejmowali decyzje, wpisujmy je do kalendarza - wykonujmy to, bo warto! Praca z kalendarzem w taki właśnie sposób bardzo pomaga w budowaniu spójności wewnętrznej.

Ilekroć obiecujesz coś i robisz to, ćwiczysz spójność wewnętrzną, budujesz silną wolę, która jest podstawą psychicznej siły, ilekroć obiecujesz i nie spełniasz tego - osłabiasz wolę i niszczysz tę siłę. 

Jak ćwiczyć spójność wewnętrzną?
* Zastanów się, jakie wartości są dla Ciebie ważne. Jeśli masz z którąś problem, zastanów się, czy chciałbyś, żeby kierowali się nią wszyscy ludzie. Tylko wtedy, jeśli odpowiedź brzmi "tak", możesz uznać, że ta wartość jest dla Ciebie naprawdę istotna.
* Poszukaj mentora, osoby, która jest dla Ciebie autorytetem moralnym. Rozmawiaj z nią o swoich wątpliwościach i przekonaniach.
* Przechodź przez ulice tylko przy zielonym świetle. Jeśli tam potrafisz poczekać, również w życiu łatwiej będzie Ci to zrobić.
* Odnieś na miejsce wziętą rzecz, postaw na miejsce odsunięte krzesło, itp.
* Używaj kalendarza.
* Zastanów się, zanim coś obiecasz. Dotrzymuj danych obietnic.
* Bądź punktualny.
* Przepraszaj, kiedy sytuacja tego wymaga. Przyjmuj odpowiedzialność za swoje błędy.
* Nie ubarwiaj nieprawdziwymi faktami opowiadanych historii.
* I oczywiście - przestrzegaj prawa i zasad uczciwości.
-----------

Artykuł jest częścią "Wyprawki Maturzysty" (II wydanie) i  pochodzi ze strony www.1praca.gov.pl (za zgodą tego serwisu).
Jest to strona rządowego programu aktywizacji bezrobotnej młodzieży "Pierwsza Praca". Znajdziecie tu informacje o stażach, przygotowaniu zawodowym, dotacjach przy zakładaniu własnej działalności, stypendiach, praktykach, europejskich rynkach pracy i edukacji, wolontariacie oraz adresy ważnych dla Was instytucji.

opublikowane kiedyś na www.L-earn.net

 
  Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  O stronie/kronika
Debiut witryny - 10.03.2008
Strona w budowie!

Moje inne strony (niektóre także w budowie!)
www.L-earn.net (już nieaktywna)
www.LepszeZdrowie.info
www.StefanGarczynski.pl
www.bezsamochodu.pl.tl
---
Dodane później (wybrane):
http://facebook.com/leszek.korolkiewicz
http://facebook.com/naszeSERCA
https://www.instagram.com/korolkiewicz/
http://etsaman.blox.pl/
http://oromind.tumblr.com/
http://nextboox.blogspot.com/
http://facebook.com/groups/twojrozwojhttp://facebook.com/KursyInternetowe
http://www.facebook.com/KawaNaZdrowie
https://www.facebook.com/futurebooks/
http://kursy.i-dlaciebie.pl/
https://facebook.com/Zdrowie.i.Fitness
https://facebook.com/EraTanichZakupow
http://facebook.com/groups/myturbolife/
http://zdrowakawa.i-dlaCiebie.pl/
http://sane.wellnesscoffee.eu/
http://thebest.wellnesscoffee.eu/
http://pinterest.com/oromind/
http://empowr.com/etsaman3
http://bit.ly/ToJestWOW
http://futureman.futurenet.club/...
  Reklama
Licznik: 62009 odwiedzający - od 16.07.08
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=Copyright serwisu 2008-9 Leszek Korolkiewicz. Prawa do artykułów przysługują ich autorom/właścicielom.