Sekret realizacji marzeń  
 
  Wyobraźnia i nastawienie 20.05.2019 17:03 (UTC)
   
 


Prawa przyciągania, pozytywnego nastawienia i myślenia to nie wymysł ostatniej  mody ani nawet prekursorów "psychologii sukcesu".

Mówi o tym Joseph Murphy w swoich bestsellerowych książkach, a przecież nie należał do tych "od  nowej mody".

Jak zwykle, mocno odwołuje się do nauk biblijnych, Starego Testamentu, czyli przekazu sprzed wielu tysięcy lat.

Chciałbym to przedstawić na przykładzie książki Uwierz w siebie. Myśli kształtują życie. (wyd. Array, lipiec 2007).

Gdy wczytasz się w poniższy fragment, odnajdziesz może mało znane symbole, nawiązania do siły postaw i myśli, do prawa przyciągania.
----------

Fragment z rozdziału  1: Spełniaj swe marzenia

Imię Józef oznacza w Biblii "zdyscyplinowaną i kontrolowaną wyobraźnię". Wyobraźnia zaś jest najbardziej pierwotną cechą umysłu, zdolną do tworzenia idei i urzeczywistniania ich na ekranie przestrzeni.

Izrael kochał Józefa. Izrael to przebudzona duchowo osoba, która zna moc zdyscyplinowanej wyobraźni. Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach (Rdz 37, 3). Dlatego też uważał go za "syna swego sędziwego wieku". Słowo syn oznacza "ekspresję". Sędziwy wiek natomiast kojarzy się z mądrością i znajomością praw umysłu. Gdy doświadczysz mocy wyobraźni, nazwiesz ją "synem swego sędziwego wieku".

Wiek nie ma nic wspólnego z upływem lat - w rzeczywistości jest to świt mądrości i Boskiej wiedzy w tobie. Wyobraźnia zaś jest potężnym narzędziem, którym posługują się wielcy naukowcy, artyści, fizycy, wynalazcy, architekci i mistycy. Gdy świat mówi: "To niemożliwe, to się nie uda", człowiek obdarzony wyobraźnią stwierdza: "To już zostało zrobione". Z pomocą wyobraźni możesz także penetrować głębiny rzeczywistości i poznawać sekrety natury.

Pewien wielki przemysłowiec wyznał mi kiedyś, w jaki sposób rozkręcił swój biznes zaczynając od małego magazynu. Powiedział, że nieustannie marzył (Józef był marzycielem-wizjonerem) o wielkiej korporacji, obejmującej swoimi oddziałami cały kraj. Dodał też, że nieustannie wyobrażał sobie gigantyczny budynek, różne biura, fabryki i magazyny wiedząc, że umysł może doprowadzić do zaistnienia konstrukcji, którą sobie wyobraża.

Biznes zaczął się rozwijać, a mężczyzna ten przyciągał do siebie - zgodnie z uniwersalnym prawem przyciągania - pozytywne idee i odpowiednich ludzi oraz pieniądze potrzebne do urzeczywistnienia swych marzeń. Tak długo podtrzymywał te wyobrażenia w swym umyśle, aż przyjęły materialną postać.

Szczególnie spodobała mi się jedna z jego uwag: "Tak samo łatwo możesz wyobrazić sobie, że odnosisz sukces, jak i to, że ponosisz klęskę. Jednak to pierwsze wyobrażenie jest daleko bardziej ekscytujące".

Józef jest marzycielem, a to oznacza, że w swym umyśle przechowuje wizje, obrazy i idee, zdając sobie sprawę z istnienia Kreatywnej Mocy, która odpowiada na jego mentalne obrazy. Podtrzymywane przez nas wyobrażenia wchodzą z kolei w kontakt z emocjami. Mądrze powiedziano, że wszystkie nasze zmysły są modyfikacjami jedno-zmysłowego-uczucia. Thomas Troward, znawca praw umysłu, wyjaśnia: "Uczucie jest prawem, a prawo jest uczuciem". Uczucie jest źródłem mocy. Musimy więc z uczuciem podejść do zmiany naszych mentalnych obrazów, żeby uzyskać oczekiwane rezultaty.

Wmawia się nam: "Józef miał sny i opowiadał je swym braciom, za co oni go znienawidzili". Być może, czytając te słowa, myślisz o swoim śnie, idei, planie, czy celu, który chciałbyś osiągnąć. Nienawidzić w biblijnym języku znaczy tyle, co odrzucić. Myśli, uczucia, wierzenia i opinie, które podtrzymujesz, są braćmi, którzy cię wyzywają, próbują pomniejszyć wartość twoich snów, wmawiając ci: "Tego się nie da zrobić. To niemożliwe. Zapomnij o tym".

Być może twój umysł nachodzą inne myśli, które szydzą z twoich planów czy ambicji. Odkrywasz, że w twym umyśle toczy się nieustanny spór z twoimi braćmi, że opozycja nie śpi. Jeśli nie chcesz ulegać presji tych opozycyjnych myśli, musisz oderwać swoją uwagę od zewnętrznych, zmysłowych doświadczeń, koncentrując się wyłącznie na swoim celu. Gdy twój umysł jest skupiony na celu, spontanicznie używa kreatywnego prawa umysłu i... ten cel osiąga.

Śniło mi się, że wiązaliśmy snopy w środku pola i wtedy snop mój podniósł się i stanął, a snopy wasze otoczyły go kołem i oddały mu pokłon (Rdz 37, 7). Wznieś swoje pragnienie, czy ideał w swym umyśle i wychwalaj go. Czyń tak z całego serca. Przylgnij z miłością do tego ideału. Jeśli tak będziesz postępował, wszystkie myśli, które wypełniają cię lękiem, oddadzą pokłon temu twojemu stanowi umysłu, to znaczy: stracą swoją moc i znikną.

Wyobrażając sobie końcowy rezultat możesz mieć pełną kontrolę nad wszelkimi okolicznościami i uwarunkowaniami. Gdy pragniesz zrealizować jakikolwiek pomysł, pragnienie, czy mentalny obraz, wyobrażaj sobie nieustannie urzeczywistnienie tegoż marzenia. W ten sposób niejako zmusisz je do zaistnienia. To, co sobie wyobrażasz - i dlatego, że sobie to wyobrażasz - istnieje już w twoim umyśle. Jeśli pozostaniesz wierny swemu ideałowi, on pewnego dnia urzeczywistni się. Twój "wewnętrzny architekt" doprowadzi do obiektywnego zaistnienia tego, co już zbudowałeś w swym umyśle.

Józef (wyobraźnia) nosi ozdobną szatę, podarowaną mu przez ojca, Jakuba (por. Rdz 37, 3). Szata ma tu psychologiczne znaczenie. Twoim odzieniem - w psychologicznym wymiarze - są mentalne nastawienia, uczucia i nastroje. Wzory na tej szacie symbolizują twoją zdolność do ujmowania idei w konkretne kształty. Możesz więc wyobrazić sobie biednego przyjaciela, jak żyje w dostatku. Widzisz, jak cieszy się życiem. Możesz słuchać - wyobraźni - jak mówi do ciebie to, co chcesz usłyszeć; możesz postrzegać go dokładnie tak, jak sobie tego życzysz: promieniującego szczęściem, cieszącego się sukcesem. Twoja wyobraźnia jest ozdobną szatą, którą możesz przyodziać każde swoje pragnienie. Możesz wyobrazić sobie obfitość tam, gdzie jest brak; pokój tam, gdzie panuje niezgoda i zdrowie tam, gdzie rozpanoszyła się choroba.

Rzekli mu bracia: "Czyż miałbyś jako król panować nad nami i rządzić nami jak władca?" (Rdz 37, 8  ). Wyobraźnia jako najbardziej fundamentalna zdolność naszego umysłu ma pierwszeństwo przed innymi elementami świadomości. W twym umyśle mieszka "dwunastu braci" - dwanaście różnych zdolności - lecz twoja wyobraźnia, jeśli ją zdyscyplinujesz, uzdolni cię do przekroczenia czasu i przestrzeni i do wzniesienia się ponad wszelkie ograniczenia. Gdy wypełnisz swą wyobraźnię szlachetnymi ideami, przekonasz się, że jest to najdoskonalsze narzędzie do urzeczywistniania celów.

Stwierdzenie, iż "Józef został sprzedany do Egiptu" przypomina, że twoja idea czy pragnienie musi najpierw zejść do poziomu subiektywnego, zanim urzeczywistni się w wymiarze obiektywnym. Każdy pomysł musi najpierw znaleźć się w "Egipcie", w podświadomości, gdzie dokonuje się "embrionalny" rozwój idei.

Z Egiptu wezwałem Syna mego (Mt 2, 15). Józef jest zarządcą w Egipcie, co oznacza, że twoja wyobraźnia kontroluje całą pojęciową sferę twojego umysłu. W jakim byś się nie znalazł więzieniu - czy to będzie więzienie lęku, choroby, niedostatku lub innych ograniczeń - pamiętaj, że Józef jest zarządcą w tym więzieniu i może cię zeń uwolnić. Możesz bowiem tak długo i intensywnie wyobrażać sobie upragniony stan wolowości, aż wypełni on twoją podświadomość, a następnie - po koniecznym okresie "embrionalnego" rozwoju w ciemnościach podświadomego umysłu - urzeczywistni się. Oto sekret wysłuchanej modlitwy.

Pomyśl przez chwilę o jakimś utalentowanym i wybitnym architekcie. Tenże architekt buduje w swym umyśle piękne, nowoczesne miasto, w którym nie brak parków, kortów tenisowych, dobrze zaprojektowanych skrzyżowań i wielu innych rzeczy. Może on stworzyć w swym umyśle najpiękniejsze miejsce, jakie kiedykolwiek widziało ludzkie oko. Może zobaczyć wysoki budynek zanim budowniczy zapoznają się z jego planem. Gdzie znajduje się ten budynek? W jego wyobraźni.

Z pomocą wyobraźni możesz usłyszeć głos swej matki, nawet jeśli mieszka ona dziesięć tysięcy kilometrów od ciebie. Możesz ją również widzieć tak wyraźnie, jakby stała obok ciebie. Taką mocą dysponujesz. Możesz tę moc rozwijać i dzięki niej odnieść sukces.

Czyż nie słyszałeś stwierdzenia w rodzaju: "Muszę zwolnić Johna, ponieważ jego nastawienie jest niewłaściwe". Świat biznesu przykłada wielką wagę do "właściwego nastawienia".

Pamiętam jak kiedyś opublikowałem krótki artykuł na temat reinkarnacji. Broszurki z tym tekstem można było znaleźć na stoisku z książkami w kościele, w którym miewałem prelekcje. Na początku sprzedano ich bardzo mało, ponieważ dziewczyna, która się tym zajmowała, była bardzo wrogo nastawiona do zawartych w nich idei.

Wyjaśniłem jej więc pochodzenie idei reinkarnacji z biblijnego punktu widzenia. Zrozumiawszy to wszystko dziewczyna ta bardzo entuzjastycznie podeszła do sprzedaży. W wyniku tego wszystkie broszury rozeszły się, zanim skończyłem wykłady na ten temat. Oto przykład, jak ważne jest właściwe mentalne nastawienie.

Twoje mentalne nastawienie to twoja mentalna reakcja na ludzi, okoliczności, warunki i rzeczy. Jak wyglądają twoje relacje ze współpracownikami? Czy jesteś pozytywnie nastawiony do ludzi, zwierząt i w ogóle do wszechświata? Uważasz, że wszechświat jest nieprzyjazny, czy wręcz przeciwnie? Krótko - jakie jest twoje nastawienie?

Emocjonalna reakcja wspomnianej wyżej dziewczyny była owocem głęboko osadzonego uprzedzenia. To było właśnie niewłaściwe nastawienie - wrogość wobec książek i ich autora.

Możesz rozwijać właściwe mentalne nastawienie, poczynając od uświadomienia sobie, że żadne zewnętrzne zamieszanie nie ma na ciebie wpływu, jeśli nie wyrazisz na to zgody. W swoim świecie jesteś jedynym myślicielem i władcą, z czego wynika, że nic nie może doprowadzić cię do gniewu, złości, żalu czy smutku bez twojego przyzwolenia. Sugestie, które z zewnątrz atakują twój umysł, nie maja na ciebie wpływu, jeśli nie pozwolisz im oddziaływać na siebie negatywnie. Zrozum, że to wyłącznie ty rządzisz w świecie swoich myśli. Czy pozwolisz sobie na to, żeby inni tobą sterowali? Czy to nagłówki z gazet mają wyznaczać kierunek twojego myślenia i działania? Czy plotki rozsiewane przez innych powinny przyprawić cię o depresję? Jeśli nie, to znaczy, że przyczyna twojego samopoczucia - takiego, czy innego - tkwi w tobie. To ty sam w taki, czy inny sposób reagujesz. Twoje nastawienie nie jest właściwe.

Czy często wyobrażasz sobie złe postępowanie innych ludzi? Czy zauważasz, jakie uczucia budzą się wtedy w twoim wnętrzu? Z pewnością nie są to uczucia, które by służyły twojemu zdrowiu i ogólnemu rozwojowi. Różne zewnętrzne okoliczności mają na ciebie wpływ tylko wtedy, gdy im na to pozwalasz. Prawda jest taka, że możesz całkowicie zmienić swoje nastawienie do życia i wszystkich rzeczy. Możesz stać się kowalem swojego losu i kapitanem swojej duszy - podświadomości. Z pomocą zdyscyplinowanej wyobraźni możesz zapanować nad swymi emocjami i ogólnie nad mentalnym nastawieniem.
 


 
  Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  O stronie/kronika
Debiut witryny - 10.03.2008
Strona w budowie!

Moje inne strony (niektóre także w budowie!)
www.L-earn.net (już nieaktywna)
www.LepszeZdrowie.info
www.StefanGarczynski.pl
www.bezsamochodu.pl.tl
---
Dodane później (wybrane):
http://facebook.com/leszek.korolkiewicz
http://facebook.com/naszeSERCA
https://www.instagram.com/korolkiewicz/
http://etsaman.blox.pl/
http://oromind.tumblr.com/
http://nextboox.blogspot.com/
http://facebook.com/groups/twojrozwojhttp://facebook.com/KursyInternetowe
http://www.facebook.com/KawaNaZdrowie
https://www.facebook.com/futurebooks/
http://kursy.i-dlaciebie.pl/
https://facebook.com/Zdrowie.i.Fitness
https://facebook.com/EraTanichZakupow
http://facebook.com/groups/myturbolife/
http://zdrowakawa.i-dlaCiebie.pl/
http://sane.wellnesscoffee.eu/
http://thebest.wellnesscoffee.eu/
http://pinterest.com/oromind/
http://empowr.com/etsaman3
http://bit.ly/ToJestWOW
http://futureman.futurenet.club/...
  Reklama
Licznik: 62009 odwiedzający - od 16.07.08
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=Copyright serwisu 2008-9 Leszek Korolkiewicz. Prawa do artykułów przysługują ich autorom/właścicielom.